Afkortingen en definities

Afkortingen
Braeburn Braeburn School - Arusha.
Doel 1 Aansluiten bij het voortgezet onderwijs in Nederland, de lessen zijn gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. In de lessen wordt toegewerkt naar de kerndoelen voor de onderbouw en de exameneisen vmbo, havo, vwo.
Doel 2 Behalen van een internationaal diploma, Internationaal Baccalaureate. Gericht op doorstroom naar internationaal vervolgonderwijs of hbo of universitair onderwijs in Nederland.
IB International Baccalaureate.
IGCSE International General Certificate of Secondary Education.
ISM International School Moshi
M1, M2, M3 ISM: Middle School year 1, 2, 3
NOB Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland.
NTC-A/M Nederlandse Taal en Cultuur Onderwijs in Arusha/Moshi
P2, P3 ISM: Primary 2, Primary 3
Richting 1 De lessen zijn gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. Er wordt toegewerkt naar het behalen van de kerndoelen Nederlands.
De leerlingen spreken thuis overwegend Nederlands, daarnaast misschien nog andere talen.
Richting 2 De lessen zijn gericht op het op peil houden van de Nederlandse taal met het oog op eventuele terugkeer naar Nederland. De lessen richten zich op de lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands.
De leerlingen spreken thuis Nederlands, maar een andere aal is dominant. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd.
Richting 3 Leerlingen leren het Nederlands als een vreemde taal.
St. Constantine's St. Constantine's International School